Ändra kollektivavtalet så att KPA:s monopol på de anställdas livförsäkring bryts. Hos andra bolag kan försäkringen bli både billigare och bättre.

Den uppmaningen riktar landstingens ekonomidirektörer i ett brev till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Brevet är undertecknat av Mats Friberg, ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen, Helena Holmstedt, finansdirektör i Stockholms läns landsting, och Harald Lindström, ekonomidirektör i Region Skåne. Men de representerar även ekonomidirektörerna i de övriga landstingen.

Den aktuella försäkringen brukar kallas TGL, tjänstegrupplivförsäkring, och är en förmån som arbetsgivarna i kommuner och landsting betalar för sina anställda. Enligt kollektivavtalet ska försäkringen tecknas hos KPA, ett försäkringsbolag som till 60 procent ägs av Folksam och till 40 procent av SKL.

Kostar i onödan
KPA har alltså monopol på livförsäkringen. Och enligt landstingens ekonomidirektörer leder det till en onödigt dyr försäkring. Offerter från andra försäkringsbolag bekräftar den uppfattningen, enligt Mats Friberg, ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen.

– Vi har fått konkreta anbud från två försäkringsbolag som kan leverera försäkringen billigare, samtidigt som de förbättrar försäkringsvillkoren och utvidgar kretsen av förmånstagare om den anställde skulle dö.
Inför de fackliga organisationerna i Västra Götalandsregionen har Mats Friberg redogjort för vad som står att vinna om KPA:s monopol bryts. Även i andra landsting ska facken få samma information. Arbetsgivarna hoppas att facken ska se fördelarna och gå med på att att ändra kollektivavtalet.

Dubbla sänkningar
KPA har redan sänkt premien från 0,50 till 0,40 procent av lönesumman, och nyligen beslutade bolaget att sänka premien från 0,40 till 0,35 procent vid årsskiftet. Räcker inte det?

– Nej, svarar Mats Friberg. Det är inte tillräckligt. Att premien har kunnat sänkas med 30 procent tyder för övrigt på att vi har rätt i att premien varit för hög.

I brevet till SKL, som är daterat den 18 december, riktar landstingens ekonomidirektörer även kritik mot hur de anställdas avtalspensioner förvaltas. Den som inte själv väljer en pensionsfövaltare får sina pensionspengar placerade i en traditionell livförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB. Enligt ekonomidirektörerna visar en oberoende granskning att detta är ”mycket oförmånligt” för de anställda. Därför bör också pensionsförvaltningen för de många ”icke-väljarna” upphandlas.

Läs också: artikeln "Kommunalt missnöje med KPA-avgifter", 1/11 2007