Kommunal utreder om Bilbo Göransson, ungdomsansvarig i Kommunals sektion 28, ska uteslutas. Enligt en anmälan har han i strid med ett styrelsebeslut använt Kommunals resurser för att mobilisera inför Septemberalliansens demonstration i höstas.

Bilbo Göransson skickade ut ett flygblad om Septemberalliansens manifestation tillsammans med det vanliga utskicket till sektionens unga medlemmar. Han hänvisar till att sektionsstyrelsen visserligen avslog hans förslag om att gå med som medlemsorganisation i Septemberalliansen och att bidra med pengar, men att det beslutades att man skulle få mobilisera inom sektionens verksamhetsområde. Han hävdar att utskicket inte tagit några extra resurser i anspråk.

Inte skäl nog
Christer Thilén, som utreder ärendet för fackets förbundsstyrelse, understryker att en begäran från en enskild medlem inte räcker som grund för uteslutning, och att varken sektionen eller avdelningen har krävt någon sådan åtgärd.

– Vi har fått en fråga från en medlem och då får Bilbo Göransson yttra sig om det. Därefter är det hela utagerat, säger han.

Men ordföranden i Kommunal Stockholm Elisabeth Hammarstedt stänger inte helt dörren för att Stockholmsavdelningen ska begära en uteslutning.

– I dagens läge har vi inga planer på det, men Bilbo ska ju yttra sig och sedan får vi slutgiltigt ta ställning.

Flera vänstergrupper
I botten på affären ligger politiska motsättningar. Bilbo Göransson är medlem av trotskistiska Rättvisepartiet Socialisterna och anmälaren är aktiv inom SSU. I Septemberalliansen ingår bland annat flera grupper på vänsterkanten.

– Avdelningen har tagit avstånd från manifestationen. Vi kan inte ha gemensamma aktiviteter med de grupper som står som undertecknare, säger Elisabeth Hammarstedt och drar en parallell med hur förbundet skulle ställa sig till samarbete med Sverigedemokraterna.

FAKTA: Septemberalliansen
Den 18 september demonstrerade tusentals människor på olika platser i landet mot regeringens politik. En rad organisationer samlades under namnet Septemberalliansen för att protestera mot förändringarna i a-kassan och sjukförsäkringen. Bland arrangörerna fanns exempelvis lokala fackklubbar och vänsterorganisationer.