Minst 10.000 långtidsarbetslösa ska hänvisas till privata aktörer vid sidan av arbetsförmedlingen. Det nya målet finns i regeringens regleringsbrev till Ams.

– Vi tycker det är viktigt med kvalitet i verksamheten. Då är det inte ett önskeläge att ha sådant volymmål, men vi får laga efter det, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör för Ams.

Pengar till satsningen på privata aktörer ska tas från anslaget för arbetsmarknadsutbildning, enligt regleringsbrevet för Ams som regeringen beslutade om i onsdags.

Regeringen räknar med att runt 35.000 personer ska delta i jobb- och utvecklingsgarantin och i jobbgarantin för ungdomar. Nästa år ska Arbetsförmedlingen säkerställa att minst 10.000 av dem får jobbcoachning och andra aktiviteter ordnade av privata aktörer. Regeringen vill också ha Arbetsförmedlingens hjälp att se till att privata aktörer tar sig an långtidssjukskrivna.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/Lena_Westerlund_5107.jpg
Lena Westerlund

Oklart hur stor summan blir
I stor utsträckning följer regleringsbrevet riktlinjerna som presenterades i budgeten. Lars Sjöström kan inte säga hur mycket arbetsmarknadsutbildning och andra åtgärder som kommer att kunna ordnas nästa år. Det beror exempelvis på hur många som kommer att skivas in i jobb- och utvecklingsgarantin. Om många hamnar där kommer det att finnas mindre pengar att ordna arbetsmarknadsutbildningar för.

LO-ekonomen Lena Westerlund vänder sig mot att förvaltningsanslaget inte räcker till Ams egen kärnverksamhet utan en del av programpengarna kommer att användas till det.

– Arbetsmarknadsutbildningar är träffsäkra, men utan pengar kanske det bara blir coachning kvar åt de arbetslösa och det leder ingen vart när det är brist på arbetskraft med vissa utbildningar, säger hon.

Krävs mer vuxenutbildning
Lena Westerlund anser att inriktningen inte är bra för strukturomvandlingen. Den måste understödjas av en omfattande vuxenutbildning.

Hon är kritisk mot att regeringens mål att ett visst antal arbetslösa ska hamna hos företag vid sidan av Arbetsförmedlingen. Hon pekar på att det pågår försöksverksamhet och regeringen borde vänta på resultatet från den.

– Det här handlar om att regeringen vill skapa en marknad för privata intressen, säger hon.

Ladda ner: hela regleringsbrevet (som pdf-fil)