Den bonus som ska införas i föräldraförsäkringen motiverar papporna att ta ut högre ersättning för de dagar de är hemma. Effekten kan bli att mammorna tar ut lägre ersättning och att jämställdheten blir en papperskonstruktion.

Att förslaget ger föräldralediga pappor incitament för att ta ut sjukpenningdagar, vilka ger den högsta ersättningen, är representanter från LO, TCO och Försäkringskassan överens om. I praktiken kan mamman vara hemma mycket längre än pappan och ändå få maximal jämställdhetsbonus om 13.000 kronor.

Långt kvar
Det är långt kvar till en över­gripande jämställdhetssyn, anser­ LO:s ombudsman Berit Göthberg om regeringens politik.

– Men förslaget om jämställdhetsbonus andas något positivt, poängterar hon, det ger inte samma rysningskänsla till exempel vårdnadsbidraget.

Också TCO:s jämställdhetsutredare Ulrika Hagström ser förslaget som ett steg på vägen. Nackdelarna är att ersättningen kommer i efterskott som skatte­återbäring, och att jämkning alltid innebär en risk för att bli skyldig­ att betala tillbaka pengar.

Att bonusen går till den förälder som inte tar ledigt är också en märklig konstruktion, anser hon. Inte minst kan det innebära svårigheter för skilda föräldrar. TCO har i sju år arbetat för en jämställdhetsbonus, men organisationens förslag bygger på att föräldrarna får högre ersättning för sina egna dagar, och lägre för dem som överförs från den andra föräldern.

Bra anledning
Förslaget som regeringen presenterade för en vecka sedan ger föräldrarna ett kraftigt ekonomiskt incitament för att dela lika på de 13 månaderna av sjukpenninggrundande dagar, säger Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

– Men vill man fördela väldigt ojämlikt finns möjligheten kvar, säger han.

Regeringen räknar med att förslaget kommer att kosta staten 75 miljoner kronor nästa år i minskade skatteintäkter, och190 miljoner
kronor 2012 när bonusmodellen fått större genomslag.

Ladda ner: hela rapporten "Jämställdhetsbonus. Familjepolitisk reform" (som pdf-fil)