Den amerikanska fackföreningsrörelsens hårdnackade avståndstagande från facket i Kina krackelerar. I veckan var en kinesisk facklig delegation på besök i USA.

Det kinesiska facket ACFTU är kontroversiellt inom den internationella fackföreningsrörelsen. Många ifrågasätter om ACFTU, som kontrolleras av den kommunistiska regeringen och är landets enda lagliga fack, verkligen representerar de kinesiska arbetarna.

Svenska och andra europeiska fackföreningar förespråkar en samtalslinje med Kinafacket. En hållning som tidigare mött kompakt motstånd från amerikanskt håll. Veckans USA-besök av en delegation från ACFTU följer efter en historisk resa i maj tidigare i år.

Direkta samtal
Då åkte ledande företrädare inom den så kallade Change to Win-federationen till Kina, och amerikanska fackföreningar förde för första gången direkta samtal med det kinesiska facket.

– Kineserna är väldigt öppna för diskussioner i frågor där vi har gemensamma intressen. Vi kan båda vinna på facklig representation vid multinationella företag som arbetar i Kina, säger Greg Tarpinian, verkställande chef för Change to Win.

Federationen bildades för två år sedan och består av sju fackföreningar som valt att lämna centralorganisationen AFL-CIO.  Målet för samtalen är att stödja det kinesiska facket och därmed förbättra lönerna och villkoren för arbetarna. Något som Greg Tarpinian hävdar skulle minska trycket nedåt på de amerikanska lönerna. Han är kritisk till den amerikanska fackföreningsrörelsens traditionella Kinalinje.

– Vår inställning måste förändras när världen förändras. Kina har världens snabbast växande ekonomi och allt fler amerikanska företag beger sig dit. Den gamla hållningen etablerades i en tid då det inte fanns några amerikanska företag i Kina, säger Greg Tarpinian.

Ingen enad front
Han anser att det finns tydliga tecken på positiv förändring av det kinesiska facket. Organisationen drev ett lyckosamt arbete för att få igenom en skärpning av arbetsrätten. Dessutom lyckades ACFTU få den ökänt anti-fackliga detaljhandelsjätten Wal-Mart att acceptera facklig representation. Men Change To Win har inte med sig hela den amerikanska fackföreningsrörelsen:

– Vi för diskussioner med arbetarorganisationer i Kina. Men i ett läge utan fria fackföreningar anser vi att det effektivaste sättet att förbättra de kinesiska arbetarnas situation är att försöka påverka de multinationella företagen. Få dem att följa de internationella lagar och riktlinjer som finns, säger Barbara Shailor, chef över AFL-CIO:s internationella avdelning.

FAKTA: Två fackfederationer
Sedan september 2005 finns två federationer som samlar de amerikanska fackföreningarna.

  • AFL-CIO, förenar 55 fack med tio miljoner medlemmar.
  • Change to Win, samlar sju fack med närmare sex miljoner medlemmar, i huvudsak koncentrerade till de inhemska tjänstebranscherna.