-Vi har fört ingående diskussioner med en intresserad köpare, säger Pappers förbundsordförande Jan-Henrik Sandberg. Hans plan är att ställa om fabriken till annan produktion, och använda annan råvara än den som Stora Enso använder i dag.

Bruket i Norrsundet är pressat av bland annat brist på massaved och stigande priser på råvaran, samtidigt som sjunkande dollarkurs gör att företaget får sämre betalt för pappersmassan. Att lägga ner bruket är ett sätt att minska trycket på virkesmarknaden, resonerar Stora Enso, som inte velat diskutera en försäljning.

Men enligt Pappers skulle alltså den tilltänkte nye ägaren inte konkurrera om massaveden. Pappers förbundsmöte, som samlades i dag, fredag, kräver att Stora Enso tar ansvar för de 325 anställda i Norrsundet och prövar alla utvägar. Enligt Jan-Henrik Sandberg är den intresserade köparen välkänd i svenska industrikretsar.

På onsdag i nästa vecka ska socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin besöka Norrsundet och informera sig om läget. Finskägda Stora Enso meddelade i slutet av oktober att bruket ska läggas ner på grund av vikande lönsamhet.