– Häpnadsväckande låga löneökningar med tanke på den avtalsrörelse vi haft, säger Christina Eurén på Medlingsinstitutet.

Den enda förklaring hon kan se är att de lokala avtalen inte är klara. Skillnaden i löneökningar mellan arbetare och tjänstemän beror också de på de lokala avtalen. Arbetaravtalen brukar bli färdiga snabbare.

Christina Eurén är dock lite konfunderad inför lönestatistiken från Scb. Den sträcker sig från september förra året till och med samma månad i år. I de senaste två stora avtalsrörelserna har löneutfallet varit någorlunda klart vid september månads utgång. Men så verkar inte vara fallet i år.

FAKTA: Fram till september i år hade lönerna ökat:
Privata arbetare 3,9 procent.
Privata tjänstemän 2,8 procent.
Statlig sektor 2,7 procent.
Kommunerna 1,0 procent.
Lanstingen 1,7 procent.

Förklaringen till de låga ökningarnar i kommuner och landsting är de avtalade engångsbeloppen inte finns med i Scbs statistik.