Snart får Sverige sina första ålderspensionärer med hiv. Från att ha varit en dödsdom har hivsmittan blivit någonting man kan leva med.

Stockholms stad förbereder som bäst en utbildning om hiv för anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen. De får snart de ta hand om gamla som har hiv.

Det illustrerar hur dramatiskt behandlingen av hiv har förbättrats. På 1980-talet dog åtta människor i veckan av aids i Sverige. I dag dör en i veckan, främst personer från andra länder som är sjuka när de kommer hit.

Vändpunkten kom 1996. Då infördes kombinationsbehandlingarna med tre eller flera läkemedel som hjälps åt att hålla mängden virus i blodet nere.

Tar ett decennium
Utan behandling tar det omkring tio år för hiv att bryta ner kroppens immunförsvar så mycket att man får hivrelaterade sjukdomar som lunginflammation och vissa tumörer – det som brukar kallas aids.

– Hur länge man kan leva och känna sig frisk med kombinationsbehandling är det ingen som vet, säger Jukka Aminoff, verksamhetschef vid stiftelsen Noaks Ark–Röda Korset. Det har inte gått tillräcklig lång tid.

Den nya behandlingen ökar också motivationen att gå och testa sig. Sätts den in i tid kan nedbrytningen av immunförsvaret stoppas, och ett redan skadat immunförsvar återhämta sig.

– 4.300 människor lever med konstaterad hivinfektion i Sverige, och vi tror inte att det finns något stort mörkertal, säger Malin Arneborn vid Smittskyddsinstitutet. Människor testar sig. Även missbrukarna.

Annorlunda syn
Den nya behandlingen har förändrat bilden av hiv, konstaterar Caroline Odera, utbildare och föreläsare vid Noaks Ark.

– Före bromsmedicinerna var hiv något man dog av. Då berättade man om smittan, man ville inte dö med skam och hysch-hysch. Kändisar gick ut och gav hiv ett ansikte.

Det gör ingen i dag. Med rätt behandling syns inte sjukdomen. Därmed har trycket att berätta försvunnit. De allra flesta hivsmittade håller tyst om infektionen. Och debatten om hiv har mattats av, anser Caroline Odera.

– För tio femton år sedan pratades det mer om hiv. Folk tog emot mer information. I dag vet de unga betydligt mindre.

Ökar på vissa håll
Möjligen bidrar detta till att smittspridningen i Sverige nu är snabbare än på 20 år. Under första halvåret i år ökade antalet rapporterade hivfall i Sverige med 40 procent. Ökningen sker i tre grupper: män som har sex med män, invandrare från områden med hög andel smittade och injicerande missbrukare i Stockholm.

Bland heterosexuella är hivspridningen däremot liten, färre än 30 fall per år. Malin Arneborn avvisar alarmistiska rubriker. Men 35.000 fall av klamydia per år, de flesta bland ungdomar, är en varningssignal.

– Det visar att många har oskyddat sex, säger Malin Arneborn. Skulle hiv komma in i den gruppen kan viruset spridas snabbt.

FAKTA:
Noaks Ark är en frivilligorganisation som arbetar med hiv och aids. Den försöker förebygga spridning av sjukdomarna och stödjer människor som lever med hiv eller tillsammans med någon som har hiv. Noaks Ark ordnar utbildningar, håller i telefonrådgivning och driver kampanjer.

Läs också: artikeln "Ett arbetsliv i skuggan av smittan", 30/11 2007


Läs också: mer om sjukdomen på HIV-Sveriges hemsida

Läs också: mer om sjukdomen på Noaks Arks hemsida
Läs också: mer om hur sjukdomen drabbar män på Posithiva Gruppens hemsida
Läs också: mer om hivsmittan på Smittskyddsinstitutets hemsida
Läs också: mer om sexuellt överförda sjukdomar på Socialstyrelsens hemsida