ANALYS. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) nya siffror för tredje kvartalet 2007 syns tecken på en avmattning i konjunkturen, främst genom att vi säljer mindre utomlands. Tillväxten stannar enligt SCB på 2,5 procent, och det hjälper inte att den inhemska konsumtionen fortfarande är historiskt mycket hög.

För löneutvecklingen är produktionen per arbetad timme, produktiviteten, minst lika viktig som tillväxten. Producerar vi mer per arbetad timme finns ett större överskott att dela mellan vinst och löner.

Vid årets början dalade dock produktiviteten och har under årets två första kvartal legat runt minus 0,5 procent, en nivå som inte har ändrats under det tredje kvartalet, enligt SCB.

Det är dock viktigt att se vad minskningen består av. Medan företagen fortsätter att förbättra sin produktion, med 3, 0 procent, ökar antalet arbetade timmar med ännu mer, 3,6 procent.

Fler anställda ger per automatik en lägre produktivitet, om inte produktionen ökar i samma takt. Det glapp vi ser är en följd av att väldigt många fler på en kort tid går ut på arbetsmarknaden. Samtidigt fortsätter sjukfrånvaron att minska.

Det tar tid för de nya att komma upp i samma produktion som de tidigare anställda. Dessutom närmar vi oss konjunkturtoppen vilket skapar en avmattning i efterfrågan som förstärker nedgången i produktiviteten.

Nedgången är också till stora delar väntad. Riskbanken har räknat med en produktivitetsökning på futtiga 0,1 procent under helåret 2007. Och även om produktiviteten under det fjärde kvartalet inte orkar upp till denna nivå är det inget haveri vi bevittnar, så länge nedgången främst beror på att många på kort tid tar sig ut i arbete.