Facket är svagt i storstäderna. Allra svagast är det fackliga intresset i Stockholm där 63 procent av arbetarna är med i facket, att jämföra med 83 procent av dem som bor utanför storstäderna. Det framgår av den sjätte delen i LO:s rapportserie Röster om facket och jobbet.

En förklaring till storstadsbornas låga engagemang är att fler jobbar i den privata tjänstesektorn, där organisationsgraden är längre än inom industrin. Det bor också fler unga i storstäderna, och de är inte med i facket lika ofta som äldre. Men även inom branscher och åldersgrupper har storstäderna lägre organisationsgrad.

– Vi har svårare att nå ut i storstäderna där det är större omsättning på personal och fler har tillfälliga anställningar. Många får inte ens frågan om de vill vara med, säger Leif Håkanson.

Organisationsgraden i Stockholm har legat runt 20 procentenheter lägre än på landsorten sedan 1990. För Göteborg är skillnaden till landsorten runt åtta procentenheter och för Malmö runt tre. Eftersom medlemstalet går ner i hela landet satsar många fackförbund extra på medlemsvärvning och LO samordnar en del extra insatser när det gäller medlemsutbildning.

Vad krävs för att få just storstadsbor mer intresserade?

– Vi måste komma in på arbetsplatserna och förklara det fackliga budskapet. Hittills har mycket gått på slentrian. Fackets ideologiska grunder och mervärdet med medlemskapet har man inte behövt förklara, men så är det inte i dag. De unga ifrågasätter nyttan med facket och vi måste därför tydliggöra vad vi vill och vad vi står för.  

Finns det någon smärtgräns för hur låg organisationsgraden kan vara i städerna om facket ska fungera?

– Jag skulle säga att vi redan nått smärtgränsen. Ska vi kunna bära den svenska modellen måste vi ha hög organisationsgrad. Nu måste medlemsutvecklingen i storstäderna vända.

FAKTA: Lågt intresse

  • I Stockholm är 63 procent av arbetarna med i facket, i Göteborg 77 procent och i Malmö 80 procent. I resten av landet 83 procent.
  • De som är med är dock mer intresserade. 77 procent av LO-medlemmarna i Göteborg är intresserade av fackliga frågor, 70 procent i Malmö, 69 procent i Stockholm och 67 procent i övriga landet.
  • Arbetare i storstäder ser sig oftare som tjänstemän och medelklass än andra arbetare.