Lönegapet mellan direktörer och arbetare fortsätter att växa. Medan lönerna för anställda ökar i jämn takt med tre fyra procent om året tar direktörerna jättekliv uppåt i lönetrappan.

Förra året tjänade en direktör på landets 100 största företag motsvarande 34 industriarbetarlöner. Det är en klar ökning jämfört med 2005, men framför allt en kraftig ökning av löneklyftan jämfört med för fem år sedan. Då tjänade en genomsnitts-vd ungefär 22 industriarbetarlöner.

Det visar LO-Tidningens sammanställning av inkomsterna för de verkställande direktörerna på landets 100 största företag. De 62 direktörer som suttit på sin post hela perioden 2003 till 2006 ökade sina löner med hela 57 procent på dessa tre år. Sju gånger mer än ökningen för en genomsnittlig industriarbetare som under samma tid fick ett lönelyft på strax över 8 procent.

Medelvärdet pressas upp
Mellan 2005 och 2006 har lönenivån hos direktörerna på de 100 största företagen ökat med 1,2 miljoner kronor – eller 17 procent. En vd på de 100 största företagen i Sverige tjänade i genomsnitt 8,3 miljoner kronor förra året.  De höga lönerna i toppen av listan gör att medelvärdet pressas upp. Men hälften av de 100 direktörerna tjänade mer än 5,9 miljoner kronor.

Till löneinkomsterna kan läggas direktörernas kapitalinkomster. För merparten handlar dock det inte om några större belopp. Men ett mindre antal vd:ar – oftast storägare i sina företag – har stora kapitalinkomster. Finansmannen Fredrik Lundberg – storägare i bland andra skogsbolaget Holmen och industriföretagen Cardo och Sandvik – ligger som vanligt i topp. Den här gången med en rekordhög totalinkomst på 413,2 miljoner kronor.

4 miljoner under
På den betalade han 163,8 miljoner i skatt. Andra stora skattebetalare är Dan Sten Olsson som skattar 43,2 miljoner och Gambros Sören Mellstig som skattar 39,4 miljoner kronor. Både finansmannen Mats Qviberg och Ericssons Carl-Henric Svanberg betalar över 20 miljoner i skatt. Genomsnittslönen för en direktör i offentligtägda och rörelseägda företag låg förra året på 4,3 miljoner kronor, hela 4 miljoner kronor under genomsnittet för hela 100-gruppen.

Lönerna är också mer samlade och ökningstakten måttligare i de offentligtägda och rörelseägda företagen. Tidigare undersökningar har visat att cirka en tredjedel av direktörernas löner består av bonus. Bonus och optioner leder till att lönerna kan variera rätt mycket mellan åren. Enstaka gynnsamma år kan vara förklaringen till plötsliga toppar eller oväntade löneminskningar.
Ett exempel på det är inlösningen av personaloptioner i Gambro (se särskild artikel) som gav vd Sören Mellstig en extraordinär löneökning 2006. Hans stora engångsinkomst drar upp medelvärdet och den procentuella ökningen av vd-lönerna på 100-listan. Men det påverkar inte tendensen i siffrorna.

FAKTA: Så här gjorde vi
Lönelistan bygger på uppgifter från Skatteverket. För några direktörer, som skattar utanför Sverige och markeras med ett litet u i höger hörn i tabellerna, redovisas uppgifter från årsredovisningarna.

Företagen på 100-listan har rangordnats efter omsättning. Uppgifterna har hämtats från Veckans Affärers sammanställning av de 500 största företagen 2006. Renodlade filialer till utländska företag är inte med. Uppgifterna om totalinkomsterna baseras både på de 100 största företagen och företagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista.

Vd-lönen uttryckt i antal arbetarlöner 2002 och 2003 bygger på en uppskattning baserad på 56 vd-löner.

Läs också: artikeln "Han tjänade mest", 29/11 2007
Läs också: artikeln"Ericssonchefen har tredubbel lön" 29/11 2007
Läs också: artikeln"Vd-lönerna alldeles för höga", 29/11 2007
Läs också: artikeln "320 direktörer – här är kvinnorna", 29/11 2007

Ladda ner: löne- och inkomstlistan för 2006 som excel-fil

Läs också: hela lönelistan för 2004 och 2005

Peeter-Jaan Kask
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen