Under en längre tid har medlemsförbunden inom LO diskuterat kvinnliga låglönesatsningar. I stället för att komma överens inom LO-familjen, har nio förbund gått ihop i helig allians, för att motverka industriförbundens uppfattning i denna fråga.

Förbunden i vår organisation måste ta ansvaret, att lösa detta i LO:s styrelse. En uppmaning till förbunden: Rättning i leden! Jag tror att i grunden är vi överens om låglönesatsningar, så släpp prestigen och börja prata. Vi har andra motståndare i samhället.

Högeralliansen som är vår huvudfiende ska bekämpas med all kraft. 

Bertil Nyström
Vice ordförande i Järnbruksklubben vid Outokumpu Avesta Stainles