Programmet Inside, (TV3, 22 november, pekade på företeelser som gynnar mycket oseriösa aktörer inom byggbranschen. Vi kräver att arbetsrättsliga regler ska gälla alla.

I tider när allt ska konkurrensutsättas gäller det tydligen att göra upphandlingar till lägsta pris till, och under, kollektivavtalens nivåer. Men det mest uppseendeväckande är att samma personer som driver konkurrensutsättningen säger sig bli förvånade över att branschen skapar grogrund för oseriös och kriminell verksamhet.

Av den borgerliga regeringen har vi fått höra att man ”älskar” kollektivavtal. Det är dags för regeringen att visa att det inte bara är läpparnas bekännelse. Den moderata delen av regeringen kallar sig det nya arbetarpartiet efter en mängd förändringar i de anställdas försäkringssystem. Regeringen berömmer sig över att man nu bryter de nya svenskarnas och arbetslösas utanförskap.

Cementerat utanförskap
Det är ett hån mot alla dem som tvingas arbeta till vilket oreglerat pris som helst. Är det inte bara ett sätt att under högkonjunkturen utnyttja billig arbetskraft, till priset av ett cementerat utanförskap när nästa lågkonjunktur kommer? I dagarna har Ams lämnat rapport om skadliga effekter vid en kraftigt ökad arbetskraftsinvandring. Varför svarar regeringen inte på det ökade hotet mot ytterligare utanförskap?

Regering och ansvariga för offentlig upphandling bör vara medvetna om att det gagnar avtalsbrott och osund ekonomisk konkurrens när det på anbud vid mindre objekt på 4–5 miljoner kronor, lämnas offerter som skiljer sig på upp till 2 miljoner. 

Bett om ursäkt
Sverige har i över tio år varit medlem i den öppna europeiska arbetsmarknaden. Vi har slagits för de svenska kollektivavtalen och ett verkningsfullt tjänstedirektiv, inte minst i Vaxholm. Borgerliga företrädare har i baltiska tidningar bett om ursäkt för en blockad som skapade, inte bara ett skydd av uppnådda rättigheter på svensk arbetsmarknad, utan även konkurrensneutralitet mellan företag.

I dag känner vi inte samhällets stöd. Vi är utlämnade att själva, efter bästa förmåga, skapa trygga arbetsplatser, med god förtjänst och överlämnande av goda byggproduktioner som vi kan vara stolta över.

Vi kräver därför:

  • ett aktivt försvar av kollektivavtalens värde i den europeiska debatten,
  • att regeringen försvarar den svenska modellen som motvikt till minilagstiftningens   förespråkare,
  • att regeringen tar ansvar för att all upphandling ska ske utifrån gällande kollektivavtal,
  • att regeringen ger skattemyndigheten rätt till oannonserade besök,
  • att regeringen i övrigt tillsätter resurser för att lagföra den ekonomiska brottsligheten.

Branschens bristande etik och moral är ovärdig för alla som fattar beslut på alla nivåer. Därför uppmanar vi till gemensam kamp för en sund byggarbetsmarknad!

Johan Lindholm
Ordförande Byggettan

Roland Ljungdell
Ordförande Byggnads Malmö

Tomas Emanuelsson
Ordförande Bygg 12:an Göteborg

Skriv ett e-postbrev till redaktionen