Nu närmar sig julen och gåvorkommer från alla håll. Även alliansen kommer med gåvor vid jultiden. Vi arbetare får det inte bättre med de paketen. Varför inte ta lärdom av de franska arbetarna: ut på gator och torg och vissa vårt missnöje.

Reinhold Fryksmo
Skriv ett e-postbrev till redaktionen