Fastighets har stämt 16 städföretag samt Tjänsteförbundet Almega för kollektivavtalsbrott. I går, tisdag, var det huvudförhandling i det första fallet i Arbetsdomstolen.

– Det är ett ovanligt stort mål som berör sammanlagt några 100 medlemmar i Fastighets, säger Annika Ewerblad, en av två förbundsjurister på LO-TCO Rättsskydd som driver ärendet.

Stämningarna är ett resultat av att annandag pingst togs bort som helgdag 2005 och ersattes av nationaldagen. Det första året enades Fastighets och Almega om en tillfällig lösning, men förra året kunde de inte komma överens.

– Vi ville ha kompensation för att arbetstiden blir längre, eftersom nationaldagen kan infalla på en helg, men det ville inte arbetsgivarna gå med på, säger Peter Frommelin, avtalsansvarig ombudsman på Fastighetsanställdas förbund.

Bytte ändå
När det inte blev någon central överenskommelse bytte många städbolag helgdag ändå, vilket Fastighets ser som ett kollektivavtalsbrott.

– Jag tycker att det är ett solklart fall. Annandag pingst står som en fridag i avtalet och man kan inte strunta avtalet utan att förhandla med motparten, säger Peter Frommelin.

Almega anser dock att det inte finns något förbud mot att förlägga arbetstid på kollektivavtalets fridagar.

– Det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att förlägga arbetstiden, säger Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega.
Borde inte förändringen ändå ha förhandlats med facket?

Tar inte order
– Viktigare förändringar ska mbl-förhandlas med facket, men vi anser inte att det är en viktigare förändring eftersom det bara rör sig om ett enstaka tillfälle. Dessutom skedde bytet av dag efter överenskommelse med varje anställd och inte på order av
arbetsgivaren.

Facket kräver 100.000 kronor i skadestånd från vart och ett av de stämda företagen och 10.000 kronor till varje medlem som jobbade annandag pingst förra året.  Domen, som väntas i slutet av februari, blir vägledande i de andra 15 fallen. Dessutom har förhandlingar i samma sakfråga ajournerats på ett 20-tal städbolag i väntan på domstolens avgörande.

I det nya städavtalet mellan Fastighets och Almega som började gälla i år räknas nationaldagen som fridag i stället för annandag pingst. De anställda får åtta timmar extra ledigt de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.