Utländska arbetare i Sverige utnyttjas mycket mer än någon har förstått. De allra flesta råkar illa ut på något vis.

För den bedömningen står Gints Kaplers. Han är anställd av Byggnads i Örebro som kontaktperson för utländsk arbetskraft. En liknande bild ger Polens generalkonsulat i Stockholm.

– De flesta fackförbunden struntar i problemen. Byggnads försöker, men vet inte riktigt vad de ska göra, säger Gints Kaplers.

Gints Kaplers vet ingen exakt omfattning. Han har dock dagligen kontakt med utländska arbetare som behandlas illa i Sverige. De allra flesta kommer från Polen och problemen finns i alla branscher. Det var han som först fick kontakt med de strejkande polackerna utanför Gnesta.

Inget kvar
Gints Kaplers är snickare från Lettland. För två år sedan arbetade han åt företaget Bygglett i Örebro. Det han trodde var ett anställningskontrakt var egentligen en F-skattsedel. Med lönen på 60 kronor i timmen skulle han betala både skatt och arbetsgivaravgifter.

När han kontaktade de svenska skattemyndigheterna visade det sig att han var tvungen att betala in en stor del av inkomsten som skatt och avgifter. Kvar blev runt 20 kronor i timmen.

Daglig klagan
Katarzyna Moleda på Polens generalkonsulat i Stockholm berättar att även konsulatet dagligen tar emot klagomål från polska medborgare som arbetar i Sverige.

De vanligaste problemen är att de får lägre lön än utlovat, att lönen försenas och i en del fall inte alls betalas ut. Hon förklarar också att konsulatet alltid rekommenderar de polska arbetarna att gå med i facket. Dessutom säger hon att konsulatet inte har någon helhetsbild, eftersom många av dem som har problem med sina arbetsgivare vänder sig till olika polska föreningar i
Sverige.

Läs också: artikeln "Byggnads tvekar i lönetvist", 28/11 2007