Med tidens gång förändras flora och fauna. I bland genom att kontinenter separeras från varandra. Detta är tydligt när det gäller elefanterna i Afrika och Indien. De är släkt med varandra.

Afrikas öppna landskap är mycket varmt. Därför har elefanterna där fått stora öron med ett omfattande blodomlopp. Genom att vifta med dessa sänker de temperaturen i den stora kroppshyddan.

Indien däremot är mycket skogrikt och skuggigt område och erbjuder elefanterna ett gott skydd under den varma årstiden. Därför har de inte behövt stora öron för att få kylning. En skillnad som evolutionen givit upphov till. Liknande utveckling har primaterna och Homo Erectus fram till Homo Politicus genomgått.

Nu kan vi konstatera att Homo Politicus utvecklat ovanligt långa fingrar. Men även mentalt har Politicus kasserat onödigt tankegods så som moral, empati, lojalitet och solidaritet. Detta till förmån för fabulering och egennyttans insiderfixande. Man har blivit en full-fjädrad ”Aniaramänniska”.

Homo Politicus långa fingrar är bra verktyg för vår regering och riksdags vardagsarbete. Kassan används flödigt i tillsammans med släkt och vänner. Samtidigt attesterar Politicus sina egna reseräkningar. Riksdagens kontrollorgan godkänner allt utan att blinka, enligt mediernas granskande.

Men Homo Politicus befinner sig fortfarande i evolutionens gränsland mellan omoral och ärlighet. Nyligen har vi bevittnat hur några av släktet börjat betala tillbaka det som blev för mycket när deras långa fingrar grävde för djupt i Sveriges kollektiva syltburk.

”Naturvän i folkdjupet”
Skriv ett e-postbrev till redaktionen