Regeringen vill göra det omöjligt att teckna sjukförsäkringar som gör att ersättningen vid sjukdom blir högre än vad man får från försäkringskassan.

De som i dag har sådana försäkringar, antingen kollektivt, (förhandlat mellan fack och arbetsgivare, sådant som man avstått löneutrymme för) eller enskilt inte kommer att ha någon nytta av dessa.

De som inte har försäkring kommer att få all ersättning från försäkringskassan, de som har en försäkring, kommer att först få utnyttja sin försäkring, sedan därefter fyller försäkringskassan på, så att de får samma ersättning som de som är försäkrade. Detta vill man ska gälla från juni 2008.

Inom svensk fackföreningsrörelse är det förvånande tyst. Svenska regeringen vill lägga sig i hur och vad arbetsmarknadens parter sluter avtal om. Är det inte dags att väcka liv i medlemmarna, och skapa opinion mot ett sådant förslag, samt att fundera över hur man skall agera, om detta, eller liknande förslag blir verklighet?

Dennis Eriksson
Skriv ett e-postbrev till redaktionen