Svenskt Näringsliv anser att det finns delar i Industriavtalet som skulle fungera som konfliktregler i ett nytt huvudavtal mellan fack och arbetsgivare.

– Det behöver inte vara kontroversiellt, säger Jan-Peter Duker, vice vd på Svenskt Näringsliv, och pekar på tidsfrister och den gemensamma strävan att undvika konfliktåtgärder.

Industriavtalet är förhandlingsregler för fack och arbetsgivare inom industri, där det bland annat är föreskrivet att medlare – opartiska ordföranden – ska kopplas in i förhandlingarna en månad innan avtalet går ut.

Redo för ansvar
Jan-Peter Duker är nöjd med att LO liksom PTK svarar ja på arbetsgivarnas inbjudan att prata om ett nytt huvudavtal..

– LO:s svar visar att det är beredda att ta ett partsansvar och att de vill hålla politikerna utanför, säger han.

Jan-Peter Duker  säger sig även ha förståelse för LO:s nej till ändrade konfliktregler eftersom det handlar om en grundlagsskyddad rättighet. Problemet är enligt Jan-Peter Duker sättet som en del fackförbund använder konflikträtten.

Han ser också att LO skriver att det bara är facken tar ansvar för kollektivavtalssystemet. I detta ligger en kritik mot arbetsgivarnas agerande i Vaxholm och i kollektivavtalsstriden mot salladsbaren i Göteborg.

Vill få saken prövad
– För oss är det ett sätt att få uppmärksamhet och visa på hur en del fack använder konflikträtten. I Vaxholmsfallet tror vi inte att de svenska reglerna överensstämmer med EU:s bestämmelser och det vill vi ha prövat, säger Jan-Peter Duker.

Han kan även se beröringspunkter mellan fack och arbetsgivare bland annat när det gäller utanförskap och omställning.

– Det vore naivt att inte se att vi har olika utgångspunkter. Nu kan vi dock undersöka om vi kan nå samsyn i vissa frågor och hitta något som är så bra som möjligt.

Läs också: artikeln "LO redo att möta Svenskt Näringsliv", 26/11 2007
Läs också: analysen "Lång dagordning för de tre", 26/11 2007

Ladda ner: PTK:s svar (som pdf)

Ladda ner: LO:s svar till Svenskt Näringslivs inbjudan (word-fil)
Ladda ner: Svenskt Näringslivs inbjudan till samtal med LO (word-fil)