År 2006 ökade antalet sysselsatta i EU-länderna med fyra miljoner. Det är den högsta siffran under 2000-talet, meddelar EU-kommissionen i sin rapport om sysselsättningen. Samtidigt är arbetslösheten för ungdomar på över 17 procent en av EU:s största utmaningar.

Trots den positiva utvecklingen är det inte troligt att de mål som EU satt upp för sysselsättningen kommer att nås inom fyra år. Sysselsättningen är i genomsnitt 64,3 procent och målet är 70. För kvinnorna är målet 60 procent och förra året var 57,1 sysselsatta.

Skillnaderna är emellertid stora mellan länderna alltifrån 77 procent i Danmark till 55 procent i Polen. I fokus i rapporten är också lönernas negativa utveckling i förhållande till kapitalet. Löneandelen av förädlingsvärdet ligger fortfarande under 1960-talets nivå.

Sedan 1980-talet har de högkvalificerade arbetstagarnas andel ökat stadigt. Det är främst de lågt kvalificerade arbetstagarna som varit förlorare.

Den tekniska utvecklingen är den främsta förklaringen till löneandelens nedgång under de senaste årtiondena. Men minskningen är ojämnt fördelad, enligt EU-kommissionens rapport.

Läs också: pressmeddelandet om sysselsättningen inom EU