En 62-årig invandrad kvinna kallades inte ens till intervju för ett jobb hon hade goda kvalifikationer för.  Nu stäms företaget Herz biluthyrning.

– Vi menar att biluthyrningsföretaget valde bort kvinnan för att hon är en utlandsfödd äldre kvinna, säger Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering (DO) i ett pressmeddelande.

Hertz Biluthyrnings Sverigechef Anders Trollsås hävdar att kvinnans ansökan sållades bort på grund av att den var ofullständig.

– Givetvis beklagar vi det inträffade och vi kommer att se över våra interna rutiner, säger han i ett pressmeddelande.

Homogen grupp
Enligt företagets affärsplan ska rekrytering av personer med utländsk bakgrund uppmuntras och alla former av diskriminering motarbetas. För jobbet som bilvårdare och biluthyrare intervjuade Hertz Biluthyrning fem personer i 20-årsåldern. Fyra av dem var män, alla hade svensk bakgrund och flera av dem saknade utbildning eller yrkeserfarenhet.

”Givetvis  perfekt svenska”, var ett krav i annonsen och enligt DO innebär det att företaget velat anställa en person född i Sverige, vilket bryter mot lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet (8§ och 10 §1 p EDA). Kvinnan har både bilteknisk och maskinteknisk utbildning och erfarenhet av arbete med konstruktion och montage av bilar. Hon har också erfarenhet från flera serviceyrken, bland annat i bilbranschen. Hon uppfyller språkkraven som ställdes i jobbannonsen.

Kvinnan har ”mycket goda kvalifikationer för detta arbete, jämfört med övriga sökande”, står det i anmälan. DO anser att hon borde fått jobbet eller åtminstone kallats till intervju. Företaget har beskrivit kvinnan som ”pushig”. DO gör i anmälan tolkningen att detta bero på att hon gör det som inte förväntas av en äldre invandrarkvinna: presenterar sig på företaget och återkommer ytterligare en gång för att träffa rätt chef.

Syftet uppenbart
Om en manlig ung sökande ”presenterat sig på samma sätt hade han antagligen uppfattats som initiativrik och framåt”, skriver DO. Diskriminering i urvalsprocessen har enligt anmälan skett på flera grunder: kön, ålder och etnicitet. Företaget har visat att det avsåg att anställa en man, bland annat genom att hänvisa till jobbet som ”tungt och skitigt”. DO anser också att det är uppenbart att företaget velat anställa en ung person. Någon svensk lag finns inte om åldersdiskriminering, däremot både EU-direktiv och en EU-dom. Förbudet mot diskriminering på grund av ålder ska tillämpas av domstolen på samma sätt som om den redan införts i svensk lag, enligt DO.

I första hand anmäls en kombinerad diskriminering, i andra hand de tre delarna var för sig.

– Det här är ett tydligt exempel på att kombinationen ålder, kön och etnicitet gör situationen för utlandsfödda kvinnor på arbetsmarknaden särskilt svår, säger Katri Linna.