LO:s styrelse tackade på måndagseftermiddagen ja till inbjudan från arbetsgivarna. Tjänstemännen i PTK har redan tidigare tackat ja till erbjudandet att diskutera ett nytt huvudavtal.

– Det finns ett antal problem på arbetsmarknaden som det är bäst att lösa med avtal och inte med lagstiftning. Nu vill vi undersöka om Svenskt Näringsliv på allvar vill lösa problemen avtalsvägen, säger Erland Olauson, LO:s avtalssekreterare.

Inbjudan från Svenskt Näringsliv kom i slutet av september. I den tar arbetsgivarna bland upp bristen på flexibilitet, och de vill se förändringar av konfliktreglerna samt en skrotning av lagen om anställningsskydd.

I sitt svar efterlyser LO ett gemensamt ansvar för kollektivavtalssystemet. Facken anser att det inte finns i dag, utan tycker att Svenskt Näringsliv ägnar sig åt krypskytte mot systemet bland annat genom sitt stöd till det lettiska företaget Laval i Vaxholmskonflikten. LO säger definitivt nej till inskränkningar av stridsrätten och avvisar försämringar av reglerna om saklig grund för uppsägning.

Beredd att lyssna
Erland Olauson säger samtidigt att facken är beredda att åtminstone lyssna till förslag om ordningsregler för förhandlingar. Han vill inte ge några exempel, men det skulle exempelvis kunna handla om regler som de som finns inom industriavtalet ram – med bland annat strikta bestämmelser om opartiska ordföranden och bestämda tidpunkter för medling.

– Med förbättrat klimat och större samförstånd skulle vi få en bättre fungerande lönebildning, säger Erland Olauson.

I sitt svar lyfter LO också fram att det är viktigt med hög organisationsgrad hos både fack och arbetsgivarorganisationer för avtalen ska fungera.

Facken vill ha större respekt för sin indelning av arbetsmarknaden i avtalsområden. Dessutom vill de ha större insyn i villkoren för de anställda i entreprenad- och bemanningsföretag. Omställningsavtalet borde utvidgas och gälla både sjuka och uppsagda. LO-förbunden vill också se åtgärder som underlättar för unga och invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Saltsjöbadsandan
1938 skrevs det nu gällande huvudavtalet – Saltsjöbadsavtalet. Grunden är att parterna ska söka förhandlingslösningar, och den andan har i stor utsträckning präglat arbetsmarknaden sedan dess:

Facket ska inte försöka få igenom förändringar i lagstiftning, och arbetsgivarna förband sig i praktiken att ställa upp på förhandlingar.

Men arbetsgivarna tycker att andan bröts under 1970-talet då en lång rad lagar bland annat mbl och las stiftades. Det tycker inte facken och pekar på att arbetsgivarna inte ville förhandla om de här frågorna.

Mycket återstår
Erland Olauson konstaterar nu att LO har sagt ja till överläggningar. Men att de konkreta förhandlingarna fortfarande är långt borta. Nu handlar det i första hand om att ta reda på var den andre vill.

Han förutspår att eventuella förhandlingar inte kommer att bli enkla. De kommer att bli långdragna och hårda.

Läs också: analysen "Lång dagordning för de tre", 26/11 2007

Ladda ner: LO:s svar till Svenskt Näringslivs inbjudan (word-fil)
Ladda ner: Svenskt Näringslivs inbjudan till samtal med LO (word-fil)