För män och kvinnor utan barn är chansen att bli chef lika stor, men när de blir förälder är det skillnad. För män ökar chansen medan den är oförändrad för kvinnor.

Delvis beror skillnaden på att pappor jobbar heltid i större utsträckning än mammor. Men även när forskarna tar hänsyn till kvinnornas och männens utbildning, arbetstid och andra faktorer gäller sambandet.
 
Mellan 1968 och 2000 ökade andelen chefer bland de arbetande kvinnorna från 15 till 20 procent, medan chefsandelen av sysselsatta män legat konstant på 30 procent. I en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering undersöks vilken betydelse familjesituationen haft för det här förhållandet.

Nolleffekt
Att kvinnor som blir föräldrar har chans att bli chefer i oförändrad grad förvånade de båda forskarna vid Stockholms universitet som gjort studien.

– Vi hade förväntat oss att kvinnor skulle få svårare att bli chefer när de fick barn, säger Magnus Bygren som tillsammans med Michael Gähler har skrivit rapporten. Nu blev det en nolleffekt.

Vad skillnaden gentemot papporna beror på finns det olika hypoteser om.

– Å ena sidan kan det bero på en könsstereotyp reaktion på att bli förälder – att män satsar mer på karriären och till och med tillbingar mer tid på jobbet när de blir familjeförsörjare, säger Magnus Bygren.

Rationell strategi
Arbetsgivaren å sin sida kan tolka det faktum att en man blir far som en signal om att han är mogen att axla ett större ansvar på jobbet, medan kvinnan snarast förväntas ta huvudansvaret för barnet och hushållet. Därmed blir det en för arbetsgivaren rationell strategi från att inte befordra dessa kvinnor.

Hur framtiden ser ut är författarna försiktiga med att uttala sig om.

– Minskar skillnaderna i till exempel vem som tar ut föräldraledighet och i hur mycket ansvar man tar för hemarbetet borde det rimligen leda till minskade skillnader i vilka som blir chefer. Men det har ju inte varit någon särskilt stark utveckling i den riktningen de senaste åren, säger Michael Gähler.

Ladda ner: hela rapporten "Kvinnors underrepresentation på chefspositioner – en familjeangelägenhet?"