/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/jesper_roine_4707.jpg
– Vår rapport ändrar bilden av en väldigt jämn svensk fördelning till en som är mer lik den amerikanska, säger Jesper Roine. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.

Sedan början av 1980-talet har de allra rikaste svenskarnas förmögenheter växt snabbare än resten av befolkningens. Den privata rikedomen i Sverige har blivit allt mer koncentrerad.

Till viss del syns den växande klyftan mellan de mest förmögna och resten av befolkningen i den offentliga statistik som bygger på uppifter från skattemyndigheterna. Men två nationalekonomer, Jesper Roine vid Handelshögskolan i Stockholm och Daniel Waldenström vid Institutet för näringslivsforskning, hävdar att de ökande klyftorna är kraftigt underskattade.

– Koncentrationen av förmögenheterna har ökat snabbare, säger Jesper Roine.

Rejäl uppgång
Han hävdar att en stor ökning av privata tillgångar i utlandet ligger bakom underskattningen. Avregleringar på kapitalmarknaderna har gjort det lättare att flytta kapital från Sverige för att undvika beskattning. Dessutom finns stora ekonomiska tillgångar i familjebolag som inte är noterade på börsen. Deras fulla värden tas inte med i den officella statistiken, men de har i likhet med Stockholmsbörsen stigit väldigt kraftigt.

– Börsens värde har gått upp enormt. Samtidigt vet vi att det privata aktieägandet är väldigt koncentrerat. Det gör att om börsen går bra så ökar förmögenhetsklyftorna, säger Jesper Roine.

Kapitalflyktens omfattning har ekonomerna uppskattat med hjälp av nationalräkenskapernas siffror över kapitalflöden till och från Sverige.

– Det är rimligt att anta att det är folk med mycket kapital som försöker placera pengarna i utlandet för att komma undan det höga skattetrycket. Alla vet att detta är ett viktigt fenomen, som får vissa effekter på förmögenhetsspridningen.

Hänger på skatten
Forskarna hävdar att problemet med underskattade förmögenheter är större i Sverige än i många andra länder. Orsaken är de svenska skatterna. Men det råder viss osäkerhet om var vi placerar oss internationellt i fråga om de verkliga förmögenhetsklyftorna.

– Vår rapport ändrar bilden av en väldigt jämn svensk fördelning till en som är mer lik den amerikanska. Jag tror inte att det är fullt så ojämnt som i USA. Men vi rör oss i den riktningen, säger Jesper Roine.