330 tågreparatörer fruktar att deras rätt till tidig pensionering ska gå upp i rök. Förmånen är värd närmare en miljon kronor per person.

Reparatörerna har med sig rätten att gå i pension från 60 års ålder från sin tid vid Statens Järnvägar. När SJ bolagiserades och tågunderhållet blev ett eget bolag, Euromaint, följde pensionsförmånen med. Men i somras sålde staten Euromaint till börsnoterade Ratos. Och plötsligt sitter rätten till tidig pensionering löst.

– Om Euromaint har sålts till Ratos kan de anställda inte längre ha statliga pensionsförmåner. Det är en juridisk omöjlighet, säger Gunnel Carre vid Statens pensionsverk (SPV), som administrerar de statliga pensionsförmånerna.

"En ynkedom"
Ska tågreparatörerna gå hem vid 60 måste någon annan betala. Men Euromaint har inte avsatt några pengar för att klara pensionslöftet.

– Det är en ynkedom att staten säljer en verksamhet utan att berätta om alla kostnader för köparen, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén. Affären höll på att spricka på just pensionsfrågan.

Sekos linje är att möjligheten att sluta vid 60 år finns kvar.

– Ratos har bara köpt aktierna i Euromaint, det gör inte att kollektivavtal upphör att gälla, säger Janne Rudén.

Inte färdigutrett
Den uppfattningen har han fört fram till såväl finansdepartementet som Euromaints ledning. Och enligt facket vill ledningen rädda pensionsförmånen. Men Sekos linje går inte ihop med Statens pensionsverks inställning. Vem som ska betala pensionerna är ovisst.

– Vi har fått en vink om att staten kan bidra till en lösning för dem som är 55 år eller äldre, säger Bengt Hallén, ordförande i Sekos koncernfack vid Euromaint.

– I dagarna har Euromaint skickat en begäran till SPV om pension för 90 namngivna anställda, samtliga 55 år eller äldre. Och för drygt 200 reparatörer som är mellan 45 och 54 söker företaget och facket efter en annan lösning.

De beskeden lugnar inte reparatörerna.

– Vi är många som är strax under 55 som kan förlora en oerhört värdefull förmån, säger Leif Andersson, reparatör i Vännäs.

Genom åren har vi avstått löneutrymme för att kunna sluta tidigare. En möjlig utväg är att regeringen beviljar en personlig statlig pensionsrätt för ett antal anställda. Enligt Gunnel Carre ska Euromaints personalchef begära en sådan lösning av regeringen.

FAKTA: Förmån som försvann
Flera grupper av statligt anställda har kunnat pensionera sig tidigt. Med ett nytt pensionsavtal 1991 blev pensionsåldern 65 år för alla nyanställda. Men de som stannade kvar på sina gamla jobb skulle få behålla den tidigare förmånen. Då de statliga affärsverken gjordes om till bolag, och sedan såldes till privata ägare, satt förmånen löst. SJ:s och Televerkets gamla trotjänare fick i ett slag fem år längre till pensioneringen. Seko befarar en upprepning på Banverket och Vägverket.