Naomi Klein definierar ett helt nytt begrepp; katastrofkapitalism. Det mest tydliga och skrämmande exemplet hämtar hon från regeringen Bush, de ministrar och andra toppolitiker som samtidigt har viktiga poster och intressen i de företag som tjänar på krig och terrorism.

I den nyliberala staten läggs allt fler uppgifter ut på privata företag som skrämmande nog har ett ekonomiskt intresse av att konflikterna fortsätts. I Irak har företag som Bechtel och Halliburton tjänat miljarder dollar.

Lika skrämmande är utvecklingen i Israel som förvandlats till en enorm säkerhetsbunker som säljer säkerhetstjänster och utrustning.

Men viktigast är att Naomi Klein lyckats sammanfatta vad som hänt de senaste 40 åren med den framväxande nyliberalismen. Hon visar att den i grunden är oförenlig med demokratin och oftast har genomdrivits i krissituationer.

Många av oss har förlamats, vi kan bara se hur oemotsagd alliansen fortfarande är i Sverige. Chockdoktrinen ger oss vår verklighetsbild tillbaka, och utan den är vi chanslösa.

Naomi Klein hämtar sitt hopp från Latinamerika där nyliberalismen först introducerades på 70-talet och nu överges. Det är verklig demokrati och vardagligt organiserade som ersätter. Den här boken måste vara oundgänglig för alla som vill ett mänskligt samhälle. Tag och läs!

Titel: Chockdoktrinen
Författare: Naomi Klein
Översättare: Henrik Gundenäs, Stefan Lindgren
Förlag: Ordfront förlag

Lennart Kjörling

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen