Det ser ljust ut på arbetsmarknaden, men inte för alla. Arbetslösheten bland unga med funktionshinder har ökat med 30 procent det senaste året.

Allt fler ungdomar med olika handikapp är arbetslösa. Enligt Ams statistik var 1.431 funktionshindrade mellan 18 och 24 år arbetslösa i oktober i år – att jämföra med 1.107 förra året. Det är en ökning med nästan 30 procent på ett år.

– Man pratar om att utanförskapet ska minska i alla grupper, men det verkar som om de funktionshindrade har glömts bort, säger Håkan Tenelius, presschef på Samhall, där 22.000 personer med funktionshinder arbetar.

Han är kritisk till att det talats så lite om insatser som riktar sig till funktionshindrade nu när arbets­marknaden går bra och arbets­lösheten sjunker i övrigt.

Tar problemet på allvar
Att unga funktionshindrade glömts bort håller inte Marianne Lindman, chef för programenheten på Ams, med om. Hon säger att både arbetsförmedlingen och regeringskansliet tar deras arbetslöshet på allvar.

– Unga med funktionshinder har det svårt på arbetsmarknaden och har inte haft lika stor nytta av konjunkturuppgången som andra. Det finns en medvetenhet om det både hos oss och på regeringskansliet, säger hon.

Det finns inget etydigt svar på varför unga med funktionshinder får allt svårare att få jobb. Marianne Lindman tror att den främsta orsaken är att tempot ökat i arbetslivet.

– Arbeten där det är okej med ett lägre tempo är mer sällsynta i dag. Det finns krav på hög produktivitet överallt och då väljer arbetsgivarna inte personer med funktionshinder i första hand.

Tuff kontroll
Hon tror också att arbetsgivare allt oftare kontrollerar tidigare sjukskrivningar och vid nyanställningar. Det gör det svårare för personer som haft mycket frånvaro att få jobb. Marianne Lindman säger att det till exempel drabbar den växande gruppen människor som har nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska funktionshinder.

Unga funktionshindrade är redan i dag prioriterade i alla arbetsförmedlingens åtgärder. Det innebär att de till exempel kan få anställning med lönebidrag, bidrag till personligt biträde och olika arbetshjälpmedel. Bevisligen har det inte räckt och därför ska gruppen prioriteras ännu mer nästa år.

– Vi ska lyfta fram funktionshindrade ännu mer. Det kan handla om att ge mer personligt stöd och vägledning för att hitta en lämplig arbetsplats och bättre samverkan med försäkringskassan.

– Men oavsett hur bra vi blir handlar det till sist om att få arbetsgivare att anställa även funktionshindrade, säger Marianne Lindman.

Läs också: artikeln "Stödet ger Ingela chans till fast jobb", 23/11 2007