”President Bush fortsätter att ordinera samma medicin men i allt starkare doser trots att allt fler inser att om man vill komma till rätta med det fruktansvärda läget i Irak är politiska åtgärder och biståndsinsatser viktigare än en ökning av de militära styrkorna.” 

Urban Ahlin: i Tiden 5/2007.

Den socialdemokratiska idétidskriften Tiden för en ganska anonym tillvaro. Kanske beror det på att den månar mer om att vara saklig än tilldragande.

I det senaste numret hettar det dock till ordentligt, för ovanlighetens skull. Urban Ahlin, som är socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, svarar på ett tidigare inlägg av Carl Tham om Mellanöstern. Tham har kritiserat socialdemokratin för att vara alltför underdånig både när det gäller synen på Israel-Palestinakonflikten och den amerikanska ockupationen av Irak.

Ahlin hävdar med emfas att så inte är fallet och citerar socialdemokraternas alternativa utrikesdeklaration som stöd. Men då faller han på eget grepp.

I deklarationen står det visserligen att invasionen av Irak 2003 var ett brott mot folkrätten, men formuleringen om vad som bör ske nu i Irak är svag. Där står det faktiskt ingenting om att USA bör avveckla sin militära inblandning i landet. I stället framhålls det att det vore fel att skicka ännu fler soldater till Irak – men det är knappast särskilt radikalt!

Tidskrift: Tiden
Grundad: 1908
Nummer per år: 6

Mats Wingborg
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen