För sju år sedan röstade drygt 53 procent av danskarna nej till att slopa den danska kronan och i stället införa euron. Inom de närmaste fyra åren kan en ny folkomröstning utlysas.

En folkomröstning kan komma att handla om samtliga fyra undantag från EU-samarbetet som Danmark har. Enligt dansk grundlag ska folkomröstningar hållas om alla viktiga EU-fördrag och i ett fall blev det nej.

År 1992 röstade danskarna nej till Maastrichtfördraget om monetär union, EU-medborgarskap, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik samt om inre säkerhet i form av polisiärt och rättsligt samarbete.

Det är de här undantagen som Anders Fogh Rasmussen vill undanröja innan det nya reformfördraget börjar gälla. Förhoppningen
från EU är att det ska bli verklighet år 2009.