Ett treårigt avtal som ger löneökningar på 10,2 procent fick statstjänstemännen att ta fram pennan.

Underskrifterna ger omkring 100.000 statligt anställda den nya lönen.

– Vi fick igenom våra största krav, säger fackförbundet ST:s ordförande Annette Carnhede till TT.

Avtalet gäller de förbund som ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd: TCO-förbundet ST, Polisförbundet och Officersförbundet.

Avtalet garanterar medlemmarna minst 1.050 kronor under perioden, resten fördelas i lokala förhandlingar. En stor del av löneökningarna ligger i slutet av treårsperioden.

– Det är vi nöjda med. Den högkonjunktur som är nu sker med viss eftersläpning i den statliga sektorn, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Nils Henrik Schager till TT.
 
Förhandlingarna om nya avtal för den statliga sektorn har pågått sedan den 11 juni. Men sedan tidigare är akademikerna (Saco-S) klara och även LO-förbundet Seko väntas skriva på nu när OFR har gått i mål. Arbetarnas avtal hamnar på cirka 10,5 procent under perioden, enligt uppgifter från arbetsgivaren.