Står du i valet och kvalet vilken akademisk utbildning du ska välja? Sacos ordförande Anna Ekström tycker att lusten, glädjen och nyfikenheten ska vara vägledande.

Men inte om du vill ha ett jobb.

En ledtråd på vägen till din framtida arbetsplats kanske du får om du läser rapporten Framtidsutsikter, där fackförbundet Saco siar om akademikernas arbetsmarknad år 2012. Den ska inspirera och väcka nyfikenhet, och den presenterades i dag, torsdag.

Ett urval av yrken, från agronom till veterinär har delats in i tre grupper: Brist, Balans eller Överskott, alltefter förutspådd efterfrågan.

I gruppen överskott har många utbildningar hamnat som varit populära på de svenska universiteten de senaste åren. Dit hör exempelvis arkeolog, designer och journalist. Men även grundskolelärare står på listan över yrken med en hårdare arbetsmarknad framöver.

Bland yrkesgrupper med brist på arbetskraft sticker vårdsektorn ut. Saco räknar med att det kommer att saknas såväl läkare och tandläkare som sjuksköterskor och sjukgymnaster. Men också prästerna.

Trots att det är en mycket dyster bild som målas upp för många av akademikeryrkena är det inget facit, påpekar fackförbundet i rapporten. Konjunkturen i ekonomin är en faktor som spelar roll men som inte tagits med i beräkningen.