I dag, torsdag, höll Pappers a-kassa en extra föreningsstämma – och sa nej till att gå ihop med de andra skogfackens kassor.

Det verkade bara för någon månad sedan i princip vara klart. Som LO-Tidningen tidigare berättat fanns då långtgående planer på att slå ihop Pappers, Grafikernas och Skogs- och träfackets a-kassor. Sammanslagningen skulle minska kassornas kostnader och göra hanteringen effektivare eftersom medlemsantalet i kassorna minskat kraftigt.

– Det är tråkigt, säger Pappers förbundskassör Robert Lundberg efter torsdagens beslut.

– De flesta sa, ja, femton mot tio, men det räcker inte eftersom beslutet kräver tre fjärdedels majoritet. Alltså blir det inget.

Tappar medlemmar
Han är besviken över att planerna grusats och säger att det blir tufft för Pappers a-kassa att klara sitt uppdrag i framtiden.

– Det är svårt för oss små a-kassor att klara oss själva. Våra prognoser säger att vi tappar 16,5 procent av medlemmarna i år, och det är jättemycket för vår del. Samtidigt kommer regeringen med nya förändringar.

Utredningen om en sammanslagning av själva fackförbunden fortsätter dock som planerat. Robert Lundberg säger att många på stämman tyckte att det var bättre att vänta in den och sedan fatta beslut om a-kassornas framtid.

De andra fortsätter
Pappers a-kassa var först ut att besluta om sammanslagningen. Grafikernas och Skogs- och träfackets a-kassor får nu ta ställning till om de båda ska slå sig samman ändå på sina extrastämmor nästa vecka.

– Vad jag har hört så fortsätter de processen utan oss, säger Robert Lundberg.