Svartjobben kostar samhället 66 miljarder kronor per år i skatt som aldrig betalas in. Ännu större är den förlust som sker genom att konkurrensen sätts ur spel.

– Tidningarna skriver mycket om privatpersoner men det är främst företagen som anlitar svart arbetskraft, sa Susanne Lindblom, chef för styrningen av Skatteverkets verksamhet när hon talade på verkets temadag om svartjobb i veckan.

Hon riktade skarp kritik mot dem som handlar upp tjänster, både på företag och hos kommuner och landsting.

– Om alla som arbetar med upp-handling verkligen tog sitt ansvar skulle problemet minska betydligt, säger hon.

Lovat att vara schysta
Jens Hoffmanns företag Dipart antog för fem år sedan en värdegrund där det förband sig att arbeta ärligt. Sedan dess har han flera gånger fått erfara hur svårt det är att hålla sig till reglerna och samtidigt klara sig i konkurrensen.

– När vi ideligen offererar och ständigt är för dyra börjar man fundera. Och ibland när vi ser vilka företag som får kontrakten ser vi att kalkylerna bara inte går ihop, säger han.

– Vi har trott att myndigheterna någon gång måste göra något, men det händer ingenting.

För ofarligt
De största problemen är att risken för upptäckt är liten, men också att de företag som arbetar svart ofta har alla papper i ordning. Jens Hoffmann tar ett av företagets kontorsbyggen som exempel.

– Vi hade många underleverantörer, men på en firma misskötte sig några och kom inte till jobbet. När vår förman sa att han skulle dra av tiden från deras lön och att de inte var välkomna tillbaka blev han utsatt för mycket grova hot.

Jens Hoffmann ringde då till firman och möttes av ursäkter och löfte om att det inte skulle hända igen.

– Jag kontrollerade deras papper och allt var i sin ordning. De betalade moms och hade kollektivavtal på 160 kronor i timmen.

Företaget hade 55 anställda och det var först när Jens Hoffmann gick ett steg längre och kontrollerade hur många anställda företaget betalade skatt och sociala avgifter för som glappet uppenbarade sig. Företaget hade betalat skatt för 10 personer.

– Det är så det går till. Allt som vi normalt kontrollerar är i ordning och därmed har vi uppfyllt vår del.

Krävs myndighetspondus
Jens Hoffmann anser att svartjobb är en för stor sak att lägga på enskilda byggföretag.

– Allt vi kan göra och allt facket gör är bra, men det handlar om organiserad kriminalitet och det omsätter mycket stora summor.
Därför måste det bli en sak för myndigheterna.

Han välkomnar Skatteverkets förslag om att göra oanmälda besök på arbetsplatserna kombinerat med att skatt och avgifter ska betalas in på individnivå.

I dag får Skatteverket gå in hos frisörer och restauranger men vill få regeringens tillstånd att kontrollera även andra arbetsplatser.

– Man ska inte behöva stå ut med illojal konkurrens, säger Ulf Hornegård på Skatteverket.

Skatteverket kontrollerar också taxiförare och har sedan mars 2006 upptaxerat 290 chaufförer. Nästa år tänker man driva 600 fall
vidare med förare som misstänks ha fuskat med skatten.