LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin bekräftar för LO-Tidningen att styrelsen på måndag ”sannolikt” säger ja till inbjudan från Svenskt Näringsliv att samtala om ett nytt huvudavtal. Det finns en stark önskan om att öka tilliten och få till en mer förtroendefull relation mellan arbetsmarknadens parter i Sverige. Förebilden är Danmark.

Wanja Lundby-Wedin är starkt kritisk till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins uttalande om att hans ”våta dröm” är att parterna ska diskutera proportionalitet i konfliktreglerna i en förhandling om nytt huvudavtal.

– Det är anmärkningsvärt att en arbetsmarknadsminister talar om vilket utfall han vill se. Vi ska diskutera principer i huvudavtalet som handlar om hur parterna ska förhålla sig till varandra.

Vill gå djupare
Förändringar av konflikträtten är LO inte intresserad att ändra på, betonar Wanja Lundby-Wedin. Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström säger till LO-Tidningen att han välkomnar ett ja från LO. Ett nytt huvudavtal innebär stora förändringar och handlar inte om att få till ”krusningar på ytan”.

– Ändrade konfliktregler och turordningsregler i lagen om anställningsskydd är stort för arbetsgivarna. För facken handlar det om mer stöd vid omställning. Någonstans där kanske vi kan mötas, säger Urban Bäckström.

När två elektriker på ett kärnkraftverk kan plockas ut i en konflikt och stänga näringslivet i hela södra Sverige – då finns det problem med reglerna, enligt Urban Bäckström. Han vill också ha större samsyn med facken om innehållet i kollektivavtal.

Väntar in samordning
I tisdags bestämde PTK vilka områden som tjänstmännen tänker föra in i förhandlingarna. Lars-Bonny Ramstedt ska leda förhandlingarna för PTK:s räkning. Han vill ännu inte avslöja alla områden eftersom en samordning ska ske med LO.

– De problem vi vill lyfta i samtalen är ökat stöd för de anställda som ställs inför att deras kompetens inte räcker till och efterfrågas. Bättre trygghetsavtal är viktigt att få igenom, säger Lars-Bonny Ramstedt.

Han betonar också att alla de tusentals som är visstidsanställda under flera år måste omfattas av trygghetsavtalet. Det gör de inte i dag.

Bättre struktur på dagordningen
Också mer konkreta insatser för dem som har behov av rehabilitering finns med bland de frågor som PTK tänker föra in i förhandlingarna. Inte heller han vill tala om ändringar av konfliktreglerna. Men lite ordning och reda på svensk arbetsmarknad kan vi samtala om, anser han.

– Omfattningen av konflikter i Sverige är mycket marginell. Men naturligtvis ska vi skruva upp hörapparaterna i samtalen. Men att facken kör över arbetsgivarna med hjälp av alltför generösa konflikträttigheter är politisk retorik, säger Lars-Bonny Ramstedt.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven tänker inte medverka till att ändra några konfliktregler när det gäller att få till kollektivavtal. Däremot är också han intresserad av ordning och reda.

– Svenskt Näringsliv ägnar mycket tid åt de företag som inte vill ha kollektivavtal. De måste ändra på det om vi ska öka förtroendet mellan parterna, säger Stefan Löfven.

FAKTA:
I slutet av september kom Svenskt Näringslivs inbjudan till LO och PTK om ett gemensamt reformarbete med nytt huvudavtal som grund. I förhandlingar ska ett nytt huvudavtal mejslas fram, ett slags nytt Saltsjöbadsavtal som kom till 1938 och har 70 år på nacken. Facken är positiva till inbjudan.