Den svenska regeringen sätter sig över rätten att förhandla och sluta avtal. Nordens fackliga samorganisation (NFS) är starkt kritisk mot regeringens planer på att ogiltigförklara kollektivavtal om sjukförsäkringar.

Ett enat NFS med 15 fackliga centralorganisationer i alla de nordiska länderna sluter upp bakom de svenska fackens hårda kritik mot regeringens förslag. Det går ut på att effekterna av avtal som ger ersättningar vid sjukdom över den lagstadgade nivån sätts ur spel.

– Det är ett brott mot FN-organet ILO:s konventioner och det är omoraliskt eftersom det konfiskerar pengar som löntagarna avstått i förhandlingar för att få ökad trygghet vid sjukdom, säger Wanja Lundby-Wedin, vald till också NFS ordförande för år 2008.

Vid styrelsemötet i Köpenhamn i går togs dessutom dokument om flexicurity som är hett ämne inför EU:s toppmöte den 10 december.  Flexicurity får inte ges för snävt innehåll utan ska leda till social trygghet och inte endast till mer flexibilitet, betonar NFS.