Lagen har sina blottor.
Hund får de fattiga ha.
De kan väl skaffa sig råttor
som är skattefria och bra.

Nu sitter folk i små stugor
med dyrbara hundkreatur.
De kunde väl leka med flugor
som också är sällskapsdjur.

Kommunen bara betalar.
det måste bli slut ity
Att annars så köper de valar
fruktar herr Aleby.

Något måste beslutas:
Hundarna skjuts inte sant?
Nästa åtgärd de fattiga skjuta
så sparar kommunen en slant.

Stig Dagerman, ursprungligen publicerad i Arbetaren 1954

Lena

Fastighets avd 4