För någon vecka sedan kunde vi läsa i media att den moderata partistämman klubbade igenom förslaget om att avreglera den svenska spelmarknaden. Detta förslag kommer att få stora konsekvenser för svensk travsport och även inom andra sporters områden om det genomförs.

Som exempel kan vi ta hästnäringen som i dag i Sverige omsätter mer än 20 miljarder kronor och genererar upp till 26 miljarder i ytterligare samhällelig omsättning, vilket utgör 0,34 procent av bruttonationalprodukten. Man räknar med att travsporten sysselsätter cirka 10.000 heltidsanställda och närmare 18.000 på deltid. Vidare ger den också ett stort antal ytterligare arbetstillfällen i vårt land.

Nu är många inom travhästnäringen mycket bekymrade över hur det ska bli med deras jobb, deras investeringar, satsningar med mera om förslaget genomförs.

Vi läste i tidningen Travronden att en av Sveriges största uppfödare och hästägare tänker halvera sin verksamhet om detta beslut blir verklighet.

Det som också är viktigt att lyfta fram i debatten om en avreglerade spelmarknad är de pengar som ATG genererar tillbaka till svensk travsport. Vi tror inte att de övriga aktörer som skulle få möjlighet att komma in på marknaden har så stort intresse av detta. Här tycker vi att moderaterna ska ta och tänka till både en och två gånger vad deras beslut om avreglerad spelmarknad får för konsekvenser för svensk travsport!

Men kanske moderaten Catarina Segersten Larsson, som var ombud på stämman och röstade ja i denna fråga, kan informera oss om konsekvenserna. För en konsekvensanalys har väl föregått beslutet? Och hur ska det hela finansieras i framtiden?

Värmlands socialdemokratiska travförening vill verka för att svensk travsport ska fortsätta att vara en av de ledande i världen.

Patrick Roselin
Lisbeth Staaf-Igelström
Värmlands socialdemokratiska travförening