Så har vi då återigen fått oss presenterat ett nytt hugskott från det största opinionspartiet som helt saknar visioner och program. När tänker detta parti samla sig för att presentera sina medlemmar åtminstone en helhetssyn på den politik man vill vinna nästa val på?

Inte duger det med att föreslå en kvarts miljard för upprustning av gamla bilar för att därmed kunna driva dem med etanol. För varje reflekterande medborgare borde det vid det här laget stå klart att etanolen inte är någon lösning. Det är i stället en återvändsgränd. Den något mindre halten av koldioxid kan inte försvara satsningen på etanol.

I Sverige kommer skogsindustrin att få brist på råvara om satsningen på etanol från skogen fortsätter. Men än värre är att stora arealer som redan nu, men i ännu högre grad i framtiden, behövs för livsmedelproduktion tas i anspråk för grödor som går till tillverkning av etanol.

Det är fruktansvärt cyniskt av Sverige, EU och den rika världen att satsa på etanol som tillverkas i tredjevärlden. Därigenom kommer svälten i dessa länder att öka än mer.

Kan bristen på ett bärkraftigt program bero på att så gott som varenda en av de personer som ledde det stora partiet till valförlust fortfarande sitter kvar?

Olle Ljungbeck