Hotell- och restaurangfacket har begärt att få teckna kollektivavtal med Pilgrimshem hotell i Stockholm, hotellet där personalen arbetar för kost och logi plus 500 kronor i månaden.

– Vi har ännu inte fått någon framställan från facket och därför inte tagit ställning, säger Emanuel Johansson vid Pilgrimshem hotell och Maranataförsamlingen, som driver hotellet.

– Men spontant tycker jag att facket borde ta reda på hur vi arbetar och varför. Vi är ett kollektiv där alla arbetar på lika villkor. Vi vill leva enkelt och satsa på evangelisation och hjälpinsatser.

Pilgrimshem hotell uppmärksammades i SVT:s Rapport i söndags. En före detta anställd, Igoris Serovas, berättar hur han arbetat med tvätt och städning fyra timmar om dagen för kost, logi och 500 kronor i månaden, plus en och annan resa. Hans ryska fru har arbetat på samma villkor.

Förlorade jobbet
När familjen ville leva mer självständigt och placerade sin fyraåriga dotter på dagis blev Igoris Serovas av med jobbet. ”Ni har valt en annan väg”, motiverar Maranataförsamlingen.

Enligt Emanuel Johansson vore fem eller sex heltidstjänster en normal arbetsstyrka för ett hotell i Pilgrimshems storlek. Men hotellet drivs i stället av 20 personer, som vill ”leva ut evangelium och gå en annan väg”.

– Igoris Serovas aldrig uttryckt missnöje med sin situation hos oss, säger Emanuel Johansson.

”Ganska avtalsenlig lön”
– Vad vi kan se har han haft ganska avtalsenlig lön. Det stämmer inte att han har arbetat fyra timmar om dagen, det har inte rört sig om mer än tre timmar.

Hotellet har inte behövt Igoris Serovas arbetsinsats, hävdar Emanuel Johansson. Det har snarare rört sig om arbetsträning för att rehabilitera honom från hans tidigare, stökiga liv.

Facket förfärat
Hotell- och restaurangfacket är förfärat över villkoren för hotellets personal. Facket har två gånger under hösten skrivit till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för att få diskutera möjligheterna att upprätta listor över företag som har kollektivavtal, så att anställda och kunder kan välja de seriösa företagen.

Hotell- och restaurangfacket kräver att fackföreningar ska få rätt att kontrollera att även företag som inte har anställt någon som är med i fackföreningen betalar rimliga löner. Facket har ännu inte fått något svar från regeringen.