/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/bananadvokat_4607.jpg
Advokaten Duane Miller, till höger, som representerar bananarbetarna. Foto: AP/Scanpix.

Det multinationella företaget Dole Food har dömts i amerikansk domstol att betala sex nicaraguanska lantarbetare  3,2 miljoner dollar – 22 miljoner kronor.

Domslutet baseras på anklagelser om att Dole  Food Co. Inc. utsatte de sex lantarbetarna för exponering av kemikalien DBCP. Domstolen konstaterar att de sex arbetarna hade blivit sterila som konsekvens av exponeringen.

– Domslutet i Los Angeles är en stor seger för de drabbade bananarbetarna, sa den nicaraguanske advokaten Antonio Hernandez när han intervjuades av tevekanalen Telesur.

Går på USA
Hernandez representerar över 5.000 skadade bananarbetare.

– Dole har aldrig accepterat de nicaraguanska domstolarna som de anser vara korrumperade. Därför vände vi oss direkt till de amerikanska som nu ger oss rätt, tillade Hernandez.

För Dole är domslutet i Los Angeles ett stort bakslag men bara en början på något mycket större. Liknande fall ska tas upp till prövning i USA-domstolarna för tusentals bananarbetare från Costa Rica, Panama, Honduras och Guatemala. Dole kallar domen orättvis och uppger till Los Angeles Times att företaget ska överklaga.

– Dole skräms inte av falska anklagelser och orättfärdiga stämningar,  kommenterar Doles vice styrelseordförande C. Michael Carter domen.

Spermiehämmande
Juryn slog fast att det fanns större risker än förtjänster med att använda DBCP och att Dole avsiktligt dolde riskerna för sina arbetare, enligt Los Angeles Times. Besprutningsmedlet förbjöds 1977 av USA:s miljödepartement efter att läkarundersökningar visat att arbetare som hade exponerats av DBCP på plantagen i Lathrop, Kalifornien, hade mycket lågt antal spermier eller inga alls.

Doles leverantör av bekämpningsmedlet var Dow Chemical Co. I mitten av 1970-talet hade Dow varnat Dole för de faror som är förenade med DBCP och mänsklig fysisk kontakt. Dow ville upphöra med produktionen men Dole pressade kemiföretaget att leverera en halv miljon gallon (1.750.000 liter) som användes på företagets plantager i Centralamerika.

FAKTA: DBCP ger större bananer – och cancer

  • Dole Food Company, Inc. grundades 1851 på Hawai. År 2002 hade bolaget en omsättning på 4,4 miljarder dollar. Det är den största försäljaren av färska frukter, grönsaker samt snittblommor i världen. De säljer också ett stort antal paketerade eller frysta livsmedel. Dole har verksamhet i 90 länder och har 33 000 fast anställda och 24 000 säsongs- eller temporärt anställda.
  • DBCP distribuerades till marknaden under olika namn. Besprutning av medlet på plantagerna gör att bananerna växer snabbare och ger även 20 procent större storlek på frukten. Konsekvenserna av direkt eller indirekt kontakt med DBCP är sterilitet hos män eller att antalet spermier reduceras dramatiskt. Ytterligare konsekvenser av DBCP är att medlet utvecklar cancer i magen, livmodern, njurar, testiklar och i tolvfingertarmen. Även hudsjukdomar med pigmentbortfall är vanliga. DBCP kan ge missbildning av foster och orsaka missfall på kvinnor som exponerats av pesticiderna.

Källa: La Prensa (1997).

Dick Emanuelsson

Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen