Nio LO-förbund har gått samman inför nästa avtalsrörelse. De förespråkar mer inflytande, jämställdhetspott och en förändrad lönenorm.

Det är en positionering både mot arbetsgivarna och mot industrifacken inom LO. Alla förbund vid sidan av industrifacken har skrivit sig samman – och de hoppas kunna skapa en starkare samordning för alla LO-förbund i avtalsrörelsen 2010.

– Det här är en motvikt till facken som står bakom industriavtalet. Vi vill också visa att det inte finns någon majoritet bakom IF Metalls kritik av jämställdhetspotten, säger John Haataja, avtalssekreterare hos Handels.

Den nya konstellationen presenterar sig med ett gemensamt inlägg i dagens nummer av LO-Tidningen, undertecknat av avtals­ansvariga i Byggnads, Elektrikerförbundet, Fastighets, Handels, Hotell- och restaurangfacket, Kommunal, Målarna, Seko och Transport.

Vill stärka rättigheter
De vill se en starkare LO-samordning på tre områden: större inflytande över anställningarna, starkare stöd till arbetslösa samt jämställda och jämlika lönekrav.

De nio LO-förbunden vill bland annat att rätten till heltid ska stärkas och möjligheterna att kringgå reglerna vid uppsägning och återanställning ska minskas i avtal.

– Vi är allt fler som anser att makt och inflytande är viktigt. Vi kan inte bara ägna oss åt lönefrågor, säger Ronny Wenngren, avtalssekreterare hos Elektrikerförbundet.

De nio vill ha ett bättre skydd för dem som drabbas av uppsägningar.

– Den enskilde ska inte behöva betala kostnaderna för samhällets omvandling, säger Gunnar Ericson, Byggnads
avtalssekreterare.

Vägrar samordning
I inlägget öppnar avtalssekreterarna för en diskussion om lönenormen. De förespråkar också satsningar på kvinnors löner och på lågavlönade. I stor utsträckning handlar det om ett försvar av jämställdhetspotten, som IF Metrall har kritiserat. IF Metalls ordförande Stefan Löfven förklarade nyligen att hans förbund inte tänker ställa upp på någon LO-samordning där jämställdhetspotten ingår.

– Vi reagerar starkt mot att IF Metall hotar med att ersätta LO-samordningen med samarbete med tjänstemännen om inte jämställdhetspotten försvinner, säger Elektrikernas Ronny Wenngren.

Ingen av dem som LO-Tidningen pratat med vill närmare konkretisera en ny lönenorm. De vill öppna för en diskussion, och i en ny norm måste exportindustrins betalningsförmåga vara en viktig del. Alla vill dock föra in andra delar i en framtida lönenorm. Målarnas Hans-Åke Engdahl lyfter fram LO-ekonomernas idéer om ny norm. De förespråkar en norm som bygger på löneutvecklingen i övriga Europa. I de fall då ekonomin går bättre i Sverige vill LO-ekonomerna att produktivitetsutvecklingen och utvecklingen av priser i näringslivet ska styra normen för lönehöjningar.

Två till hackar på
Inför den senaste avtalsrörelsen hade sju av LO-förbunden ett visst samarbete. Kommunal och Seko har nu anslutit sig.

– Stefan Löfven gjorde ett olyckligt utspel mot delar av avtalsplattformens innehåll innan vi ens var klar med vår avtalsrörelse, säger Sven-Olof Hellman, Sekos avtalssekreterare.

För honom är det viktigt att värna om samordningen inom LO. De nio tänker sig inte att bindas samman av något skrivet avtal, utan samverkan bygger på att de finner gemensamma uppfattningar. Ett syfte med inlägget är att tidigt få igång en debatt inför nästa avtalsrörelse.

Läs också: analysen "Nu hotas de tidigare ohotade", 16/11 2007
Läs också: debattartikeln "De nios gäng har samlat sig", 16/11 2007