Moderatstyrda Vaxholm har infört skyhöga avgifter på fritis, maten i gymnasieskolan och i musikskolan. Jämfört med till exempel s-styrda Nynäshamn handlar det om 16.000 kronor i extra utgifter för en barnfamilj.

Kommunalrådet Bengt Hansson motiverar avgifterna med att folk har råd att betala eftersom medelinkomsten i Vaxholm är hög. På frågan hur en hög medelinkomst hjälper de låginkomsttagare som finns i kommunen svarar han att de får vända sig till socialen eller söka hjälp hos Lions.

För den ensamstående mamma som inte har råd med musikskolans avgift är beskedet en förolämpning. Hon får med sin knappa lön via kommunalskatten bidra till musikskolans finansiering. Men hennes inbetalning är till glädje för andras barn, inte för hennes egna.

Höga avgifter i skolan är en metod att sno fattiga familjer på pengar för att de ska bekosta förmåner åt de bättre bemedlades barn. Det är vad borgerlig skolpolitik alltmer handlar om.