Både Laval- och Viking Line-målet handlar om förhållandet mellan den fria rörligheten för tjänster och rätten att ta till stridsåtgärder för att förmå utländska företag som är tillfälligt i landet att betala löner enligt kollektivavtal.

Skolan i Vaxholm byggdes om av lettiska företaget Laval un Partneri. Laval utstationerade arbetare från Lettland i Vaxholm, men vägrade skriva på kollektivavtal och betala svenska löner enligt byggavtalet.

Byggnads blockerade bygget och Elektrikerförbundet gick ut i sympatiaktioner. Laval stämde facken inför Arbetsdomstolen som bad EU:s domstol om ett förhandsavgörande.

Frågan är om fackens stridsåtgärder är brott mot EU:s fördrag om fri rörlighet. Striden mellan Laval och Byggnads samt Elektrikerna meddelas av EU:s domstol den 11 december klockan 9.30.