Arbetarna vid amerikanska Ford godkände i veckan sitt nya fyraåriga kollektivavtal. 79 procent av bilarbetarfackets medlemmar vid bolaget röstade för överenskommelsen.

Röstövervikten var större än vid liknande omröstningar på General Motors och Chrysler. Den stora majoriteten förklaras, av bedömare, med att många av de anställda är oroliga för den krisdrabbade biltillverkarens överlevnad och att företaget lovat hålla fler fabriker öppna än vad som tidigare sagts.

Ratificeringen innebär att nya kollektivavtal är klara för hela USA:s inhemska bilindustri. Uppgörelserna innebär stora besparingar för de ekonomiskt pressade tillverkarna.

Nya fackligt kontrollerade fonder, finansierade av arbetsgivarna, kommer att ta över ansvaret för sjukvårdsförsäkringar till pensionerade anställda. Något som innebär att företagen kan ta bort stora ofinansierade finansiella åtaganden från sina balansräkningar, vilket gör det lättare för dem att låna pengar. Att fonderna finansieras till mellan 50 och 70 procent innebär att arbetsgivarna får en rejäl rabatt på åtagandena.

Dessutom kommer många framtida nyanställda att få sina löner halverade jämfört med ingångslönerna i de gamla avtalen.