Regeringen har inga planer på att se över reglerna för arbetslösa. Arbetsmarknadsministerns statssekreterare tycker att bestämmelserna fungerar bra.

– Det viktiga är att komma i jobb. Det är ganska naturligt att söka arbete på andra orter om det inte finns på hemorten, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Förra veckan berättade LO-Tidningen om förskoleläraren Rebecka Magnusson, och hennes historia har sedan spridits av tidningar, radio och tv. Hon bor i Luleå och har av arbetsförmedlingen anvisats ett jobb 140 mil hemifrån i Karlskrona. Rebecka Magnusson tycker inte att anvisningen är rimlig med tanke på att hon har en knappt tvåårig dotter. Dessutom har hon en hel del jobb i Luleå som springvikarie på dagis.

Straffas annars
Arbetsförmedlingen har sagt att hon får veckopendla till familjen i Luleå om hon får jobbet i Karlskrona, trots att hennes man arbetar mycket kvällar och varannan helg. Om hon inte söker jobbet riskerar hon att få a-kasseersättningen nedsatt eller att bli av med den.

Om hennes man säger upp sig från sitt arbete för att flytta med till Karlskrona kommer han att bli avstängd från a-kassan i 45 dagar. Eva Uddén Sonnegård vill inte uttala sig om ett enskilt fall. Hon säger dock att reglerna om anvisning av lämpligt arbete är bra. De innebär att arbetsförmedlingen ska bedöma vad som är ett lämpligt arbete för en arbetslös, och ska då ta hänsyn tas till den lokala arbetsmarknaden och till familjesituationen.

– Vår utgångspunkt är att det är fel att låsa in folk i arbetslöshet. På 60- och 70-talet flyttade folk runt mer. Det fanns en större förmåga till anpassning och det är det vi behöver – en mer flexibel arbetsmarknad, säger Eva Uddén Sonnegård.

Ger resultat
Hon pekar på att grunden i regeringens politik är att människor ska arbeta. Och politiken är framgångsrik: Arbetslösheten sjunker och nya grupper söker sig till arbete.

Eva Uddén Sonnegård ser inga problem med regeln som innebär att Rebecka Magnussons man skulle bli av med a-kassan i 45 dagar om han sa upp sig och flyttade med till Karlskrona. Statssekreteraren tror att det finns jobb för en make eller maka när någon flyttar till ett jobb, eftersom det förmodligen finns i en expansiv region.

– Det ska inte vara så förmånligt som möjligt att vara arbetslös utan det ska vara förmånligt att arbeta, säger Eva Uddén Sonnegård.

Rebecka Magnusson har skickat ett e-brev till statsminister Fredrik Reinfeldt om reglerna som gör det möjligt att anvisa henne arbete 140 mil bort. Hon har inte fått något svar. Hon säger nu att hon väl är tvungen att söka arbetet i Karlskrona – och att hon hoppas att hon inte får det.

Läs också: artikeln ”Ta provanställning 140 mil hemifrån”, 9/11 2007