/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/p_winberg_46047.jpg
Per Winberg har tagit emot omkring 30 hotfulla e-brev. – En otrevlig upplevelse, säger han. Foto: Leif R Jansson/Scanpix.

Lastare och mekaniker på Arlanda är mycket kritiska till det nyligen slutna avtalet. Transports ordförande Per Winberg har hotats och några agiterar för att lämna facket.

– Direkt efter vi undertecknade avtalet fick jag på mejl med otäcka hot och insinuationer. Det var en otrevlig upplevelse. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Per Winberg, Transports ordförande.

Han berättar att han fått runt 30 e-brev med hot. Han vill inte gärna prata om innehållet, men det har varit riktigt allvarliga hot mot hans person.

Det handlar om avtalet för lastare och mekaniker som skrevs på för nästan två veckor sedan. Avtalet löper över 42 månader och ger bland annat lönepåslag om 2.600 kronor. Det ger också en arbetstidsförkortning för tvåskiftsarbetarna.

Kampanjar för utgång
När avtalet skrevs under var nio av tio i avtalsdelegationen för det. Motståndet kom från företaget SGS – SAS Ground Service – på Arlanda. Mattias Svensson är skyddsombud och sitter i klubbstyrelsen på SGS. Han har skickat e-brev till Transport där han vill ha 250 uträdesansökningar, och där han förklarar att han ska propagera för att fler ska lämna Transport.

– Ja, avtalet kunde ha varit bättre, säger Mattias Svensson till LO-Tidningen, men han vill inte utveckla sina argument mer utan lägger på telefonluren.

Kenneth Grampe, ombudsman på Transports flygavdelning, säger att de flesta är någorlunda nöjda med avtalet och att det starka motståndet bara finns på SGS på Arlanda.

Var vid vägs ände
Han förklarar att han själv är kritisk till avtalsperiodens längd, men han tror inte det hade varit möjligt att komma längre.

– Det är oroande när det blir splittring. Inte är det medlemmarna som vinner på det.

Kenneth Grampe tycker att kritiken befinner sig på en mycket konstig nivå som inte längre har med fackligt arbete att göra. Att
propagera för utträde ger inga bättre förhandlingsresultat, enligt honom.

Läs också: artikeln "Enighet inom flyget gav avtal", 5/11 2007
Läs också: artikeln "Bud överlämnat till flygparterna", 1/11 2007
Läs också: artikeln "Bud väntar i flygkonflikten", 31/10 2007
Läs också: artikeln "Transport varslar om totalstopp", 24/10 2007
Läs också: artikeln "Strandade förhandlingar i flyget", 22/10 2007
Läs också: artikeln "Med mandat att varsla", 17/10 2007
Läs också: artikeln "Otåliga transportare väntar på varsel", 10/10 2007
Läs också: artikeln "Transport står fast vid krav", 3/10 2007