Just nu pågår en diskussion om hur illa ställt det är med skattemoralen i Sverige.

Det jag kan konstatera är att moderater och andra i översta skiktet gör det av civil olydnad. Man protesterar mot det man inte gillar som beslutas i Sveriges riksdag. Medelklassen gör det för att man ska tjäna några kronor kortsiktigt. Medan några gör det under slavliknande förhållanden. Några kriminella gäng gör det för att de anser att de står utanför lagens normer.

Det jag tycker vi ska fokusera på är att den svenska modellen ifrågasätts på grundav dessa svartjobb och uteblivna avgifter. Seriösa hantverkare, bilverkstäder, hårfrisörer, restauranger med mera som tecknar avtal och betalar försäkringar, avtalsenlig lön, pension åt sina anställda får allt svårare att konkurrera på en marknad som styrs av fusk och kriminalitet om detta får fortsätta.

Det handlar om att kollektivavtal ska finnas och efterlevas. Det krävs en uppstramning på alla håll, men framför allt från ledande förtroendevalda i samhället.

Samhället skulle med största sannolikhet slippa det tunga ok av neddragningar om alla vill göra rätt för sig. Vi skulle säkerligen också få ett minskat skattetryck.

Folkpartiet borde nu göra allvar av sin valslogan ”stoppa fusket” och börja då med att titta uppåt i stället för nedåt.
Upp till kamp för en mera rakryggighet från alla, och säg ifrån om ni upptäcker fusk.

Ola Brossberg
Socialdemokrat