Det är på tiden att det skapas en bred opinion mot alla de klavertramp som regeringen begår. Det aviseras en skattehöjning på bensin och diesel. Samtidigt hotar bensinbolagen att det måste bli färre mackar vilket mest drabbar glesbygden. De som inte bor nära kusten har inga alternativ att välja på utan det är bil som gäller.

Här visar centern med sin ledare vart de står, i vart fall inte för skogslänen. De representanter från vår region som ingår i regeringen har ingen som helst känsla för att beslut om skattelättnader på inkomsten och förmögenheten berör de som bor i Stockholm med förorter och menligt påverkar skogslänen.

Det är fel att påstå behovet av skattelättnader i Stockholm för det är dyrt att bo där. Räkna på vad som skiljer: bättre tillgång på arbete, bättre kollektivtrafik, bättre klimat som ger ett billigare boende. Ledamöterna från vår region i alliansen bryr sig inte om folket. De röstar inte för att hela Sverige ska leva utan sitter lugnt och håller med.

Minst sagt skamligt
De vill inte riskera sin sits med en avvikande mening. Det viktiga för dem är att i första hand överleva en mandatperiod oavsett vilka tokigheter de medverkat till, för att vara garanterad en god pension. Skamligt minst sagt när pensionärer inte får lägre skatt men högre ränta på lån.

Risk för att inflationen far i höjden när skatten sänktes på arbete, då höjdes räntan. Statsministens talade på moderaternas stämma om att de ska se till att det blir en välfärd  som ska ge alliansen fortsatt förtroende vid nästa val.

Det torde bli svårt utan våldsamma skattehöjningar och då företrädesvis för de som redan har det besvärligt att få ekonomin att gå ihop. Inse vilket misstag som ni som utgör regeringen begår med utförsäljningen av statliga företag. Ni urholkar statens finanser. Därmed upphör intäkter som tidigare varit en del av landets möjligheter att fördela till vård, omsorg, skola, sjukvård, tandvård och omtanke om de äldre med låg pension. Om detta bryr sig inte alliansen.

Det är ansvarslöst att sälja ut statens företag som byggts upp av skattebetalarna. Staten är en säkerhetsventil i balansen mellan  det offentligägda och det privata. Det är dags få tillstånd ett misstroendevotum för alliansens hänsynslösa sätt att styra landet.
Sverige är inte bara Stockholm och Göteborg där de rika bor. Det bor många i alla andra delar av landet som får höra hur bra det är med fler i arbete i Malmö medan det läggs ner företag, små som stora, i de delar av landet där det skapas arbetslöshet.

Det är väl om något att bråka om, att det inte betyder något att många kan få gå från hus och hem på grund av att företag läggs ner och människor blir arbetslösa. Det senaste är transportstödet som slår olika och inte gynnar stora delar av skogslänen.
Så har då reporäntan höjts igen och med samma felaktiga argument.

Borde inte få uppdrag
Regeringen sänkte skatten för dem som har höga löner men låginkomsttagare och pensionärer fick ingen skattelättnad utan högre ränta på lånen.

Det senaste är att Mats Odell inte tar ansvaret för att diskutera Vin & Sprits fabrik i Sundsvall. Det finns intressenter som  vill ta över och rädda jobben. En sån minister borde aldrig få ett uppdrag. Se till att han får avgå utan vederlag. Fatta pennan och skriv vad du anser om det som händer/icke händer i vårt samhälle.

Lars Öhlén
Enligt uppdrag/ Byggfackens s-förening i Timrå, Sörberge s-förening