Arbetsmarknaden är stark och allt fler får jobb. Men det gäller inte funktionshindrade. För dem har arbetslösheten ökat det senaste året, enligt Ams statistik. 

I dag, tisdag, presenterade LO en rapport om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. Den visar att bara lite drygt hälften av alla funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga har jobb i dag, och att andelen har minskat sedan slutet av 1990-talet. Samtidigt har anslagen till att stötta funktionshindrade på arbetsmarknaden minskat de senaste 20 åren.

Humanism
LO anser att regeringen måste satsa mer på att få in även de funktionshindrade på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att alla får delta i arbetslivet av många skäl. Det är en fråga om arbetslinjen, om humanism och om hälsa, säger Sofie Evertsson, som skrivit rapporten.

Hon får stöd av LO:s chefsekonom Dan Andersson, som anser att politikerna tittat allt för snävt ekonomiskt på subventionerade anställningar.

– På papperet är det billigare att ha folk i aktivitetsersättning än att ge dem jobb, men jag tror inte att det är så i verkligheten, säger han.

Ökade krav
Rapporten visar också att graden av subventionering har minskat de senaste 20 åren. Det innebär att kraven på att prestera och producera har ökat också för dem med anpassade arbeten. Många funktionshindrade har därför slagits ut även från Samhall.

– Ett faktum som förklarar ökning av antalet sjuka är att staten valt att inte ordna sysselsättning till personer med nedsatt arbetsförmåga, och då får man fler som står utanför arbetsmarknaden, säger Dan Andersson.

Mest män
I rapporten konstateras också att det mest är män som får stöd av Samhall, trots att kvinnorna dominerar när det gäller nedsatt arbetsförmåga och sjukbidrag.

– Man kan verkligen fråga sig om inte arbetslinjen borde gälla alla, och inte bara männen, säger Sofie Evertsson.

LO vill nu att politikerna tar ett större ansvar för att arbetslivet ska omfatta alla, och enligt Sofie Evertsson är det framförallt två åtgärder som behövs.

– Höj taket i lönebidraget och se till att fler får Samhallsanställningar, säger hon.

Läs också: hela LO-rapporten Ovärderliga samhall