Det finländska vårdfacket Tehy skärper tonen arbetsgivarna sedan de fått stöd av landets riksdag som just nu behandlar en tvångslag som ska stoppa den konflikt som blossat upp. Samtidigt närmar sig datumen då så många som 15.000 vårdanställda kan komma att stanna hemma, rapporterar TT.

Uppsägningarna är en ovanlig form av stridsåtgärd som det finländska vårdfacket Tehy valt att ta till i kampen för bättre villkor och högre löner.  Hittills har närmare 12.000 amställda aviserat sin uppsägning och i går, måndag, kom beskedet att ytterligare 3.600 sjuksköterskor ska säga upp sig.

Uppsägningarna är tänkta att träda i kraft den 27 november respektive den 13 december, uppger nyhetsbyrån TT.

För att ta udden av konflikten snabbhandlägger riksdagen nu en patientsäkerhetslag som ska kunna tvinga vårdanställda att arbeta även om de har sagt upp sig, om arbetsgivarna kan hävda att patienters liv är i fara eller om patienter riskerar bestående men. Som kompensation ska den som beordras till arbete få ett tillfälligt lönepåslag.
 
I och med lagen lättar pressen på arbetsgivarna vilket i sin tur fått Tehy att reagera genom att avisera nya uppsägningar.